Vrienden van de Academie

Wij zijn op zoek naar Vrienden van de academie. Voor ?? euro krijg je een vermelding op onze website (mag ook anoniem).


Wil jij vriend worden? Mail dan naar info@vavvtrekvogels.nl of spreek één van ons aan bij v.v. Trekvogels.

Of maak een bedrag over naar rekeningnummer NL24 INGB 0001 6670 18 ten name van v.v. Trekvogels. Kenmerk: Voetbalacademie Vriend 

 

Super bedankt!