Pilot bij Trekvogels F1: planmatige begeleiding

Datum: 26-01-2013

De trainers en leider van de F1 in deze winterstop omschrijven van alle acht spelers in het kort (alles op één A4-tje) de positieve en mindere (ontwikkel-)punten.

De Voetbalacademie is binnen onze F1 een pilot gestart met het "planmatig begeleiden". Het idee daarvoor is aangedragen door René Brandwijk. Hij is de vader  van Nelis (F1) en heeft veel ervaring op het gebied  van coaching. Dit idee is vervolgens tezamen met de trainers en leider  van de F1 uitgewerkt. Concreet betekent dit dat de trainers en leider  van de F1 in deze winterstop  van  alle acht spelers in het kort (alles op één A4-tje) de positieve en mindere (ontwikkel-)punten omschrijven. Deze omschrijvingen worden vervolgens als handvat gebruikt voor de trainingen en wedstrijden. In een teamboek wordt bijgehouden op welke aspecten bij de trainingen en wedstrijden in een bepaalde periode de nadruk wordt gelegd.  Bijv. op het ingooien, het aanbieden, het passeren, het verdedigen, het voorzetten, het aansluiten of het meeverdedigen. Het voordeel  van een dergelijke planmatige aanpak is dat  de te ontwikkelen punten duidelijk in kaart worden gebracht en dat de trainers zichzelf daarmee een kapstok geven waaraan de trainingen en coaching kunnen worden opgehangen.