Commissie Vernieuwing

Datum: 05-02-2013

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 28 januari 2013 heeft het bestuur de Commissie Vernieuwing ingesteld.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 28 januari 2013 heeft het bestuur de Commissie Vernieuwing ingesteld. Deze Commissie heeft tot taak om te komen tot een voorstel voor een nieuwe organisatiestructuur van Trekvogels. Deze nieuwe structuur moet - met behoud van de Trekvogelscultuur - onder meer transparantie en financiële waarborgen creëren. Verder moet in de nieuwe structuur het  toezicht worden gescheiden van de uitvoering. Ook zullen de statuten en  reglementen worden aangepast aan de huidige tijd. Er wordt naar gestreefd  om eind maart 2013 met een eerste voorstel te komen. De Commissie  bestaat uit de volgende personen: Johan Claassen, Ben Klaassen, Aytun Ay, Manon Eustatia, Henk Jans, Erik van Aalzum, Michiel Houkes en Arno van Suilen. Voor  reacties houdt de Commissie zich aanbevolen (Arno@vavvtrekvogels.nl).