Wat kan jij thuis oefenen?

Filmpjes

Onder 3. Kap- en draaibewegingen, 4. Passeerbewegingen en 5. Draaibewegingen zijn meerdere filmpjes van bewegingen te bekijken.

De nummers refereren aan de hoofdstukken uit het Techniek Handboek van de Voetbalacademie.

Wij danken Marien en Stef voor het maken en bewerken van de filmpjes.

Wij danken Jolijn, Maxim, Stijn, Jelmer, Ruben en Levi, onze eigen sterren van Trekvogels, voor het uitvoeren van alle oefeningen.

Heel veel kijk- en oefenplezier! 

Voetbalcademie v.v. Trekvogels